• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

Projects 2008

Project title: Desenvolvemento dunha nova tecnoloxía para a medida do grao de xelificación do policloruro de vinilo.
Funding body: Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia (XUGA-PGIDIT 08TMT012E).
Participating entities: PLÁSTICOS CAMYPOR S.L.U.


Project title: Aplicación de composites a sistemas constructivos.
Funding body: Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia (XUGA-PGIDIT 08TMT008CT).
Participating entities: Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)
 
Project title: Avance nos sistemas de cultivo mariño mediante o emprego de polímeros intelixentes.
Funding body: Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia (XUGA-PGIDIT 08TMT015E).
Participating entities: ECOPLAS BARBANZA SL.

Login Form